EMVs.SITE

EMVs.SITE

Principiile mele de viață

No comments
featured image

Crezi ca Biblia este cuvântul lui Dumnezeu?
2 Timotei 3:16 “Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să disciplineze în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie pe deplin competent, complet pregătit pentru orice lucrare bună.”

Dacă cunoști învățăturile fundamentale?
Matei 7:21-23 “Nu oricine îmi zice: «Doamne, Doamne» va intra în Regatul cerurilor, ci doar cel care face voința Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele tău, n-am scos noi demoni în numele tău și n-am făcut noi multe lucrări de putere în numele tău?». Atunci le voi spune: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecați de la mine, voi, care practicați nelegiuirea!».”
2 Timotei 2:15 “Fă tot posibilul să te prezinți înaintea lui Dumnezeu ca un om aprobat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, care mânuiește corect cuvântul adevărului.”

Dacă respecți porunca Bibliei de a frecventa întrunirile?
Evrei 10:24-25 “Să ne interesăm unii de alții ca să ne îndemnăm la iubire și la fapte bune și să nu neglijăm întrunirea noastră, cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții, și aceasta cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie!”

Ce spune Biblia despre imoralitate sexuală?
1 Corinteni 6:9-10 “Sau nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Regatul lui Dumnezeu? Nu vă înșelați. Oamenii imorali, oamenii idolatri, cei adulteri, bărbații care se lasă folosiți în acte homosexuale, bărbații care practică homosexualitatea, hoții, oamenii lacomi, bețivii, cei ce insultă și extorcatorii nu vor moșteni Regatul lui Dumnezeu.”
Evrei 13:4 “Căsătoria să fie onorabilă pentru toți și patul conjugal să fie neîntinat, fiindcă Dumnezeu îi va judeca pe oamenii imorali și pe cei adulteri.”

Să respecte interdicția la beție.
2 Corinteni 7:1 “Prin urmare, fiindcă avem aceste promisiuni, iubiți frați, să ne curățăm de tot ce murdărește corpul și spiritul și să ne desăvârșim sfințenia în teamă de Dumnezeu.”

Să eviți anturajele nesănătoase.
1 Corinteni 15:33 “Nu vă lăsați înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.”

Dacă ai intrerupt definitiv legătura cu organizațiile religioase false?
2 Corinteni 6:14-18 “Nu vă înjugați la un jug inegal cu cei necredincioși! Căci ce legătură are dreptatea cu nelegiuirea? Sau ce are în comun lumina cu întunericul? Mai mult, ce armonie este între Cristos și Belial? Sau ce are în comun cel credincios cu cel necredincios? Și ce legătură este între templul lui Dumnezeu și idoli? Căci noi suntem templul unui Dumnezeu viu, așa cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui în mijlocul lor, voi umbla în mijlocul lor și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu”. „«De aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă», zice Iehova, «și nu mai atingeți ce este necurat»; «și vă voi primi».” „«Eu vă voi fi tată, iar voi îmi veți fi fii și fiice», zice Iehova, Cel Atotputernic.”

Eviți să te implici în problemele electorale?
Ioan 6:15 “Atunci, știind că urmau să vină ca să-l prindă și să-l facă rege, Isus s-a retras din nou pe munte, numai el.”
Ioan 15:19 “Dacă ați face parte din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar, fiindcă nu faceți parte din lume, ci v-am ales din lume, de aceea lumea vă urăște.”

Crezi și trăiești in armonie cu Isaia 2:4 cu privire la conflictele dintre națiuni?
Isaia 2:4 “El va face judecată între națiuni și va îndrepta lucrurile cu privire la multe popoare. Din săbiile lor vor făuri brăzdare și din sulițele lor, cosoare. Nicio națiune nu va mai ridica sabia împotriva altei națiuni și nu vor mai învăța războiul.”

Dacă îți dorești sa devii martor al lui Iehova? DA


De ce Martorii lui Iehova nu sărbătoresc zilele de naștere?

Martorii lui Iehova nu sărbătoresc zilele de naștere deoarece consideră că astfel de sărbători nu îi sunt plăcute lui Dumnezeu. Deși nu interzice în mod explicit sărbătorirea zilei de naștere, Biblia ne ajută să înțelegem câteva aspecte esențiale legate de aceste evenimente, precum și punctul de vedere al lui Dumnezeu privitor la ele. Să analizăm patru aspecte și principiile biblice aferente.

 1. Sărbătorirea zilei de naștere are rădăcini păgâne. Potrivit lucrării Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend, sărbătorirea zilei de naștere își are originea în credința conform căreia „spiritele și forțele rele l-ar putea ataca pe sărbătorit” cu ocazia zilei sale de naștere, dar „prezența prietenilor și urările de bine pot ocroti sărbătoritul”. În cartea The Lore of Birthdays se spune că, în vremurile antice, ținerea evidenței zilelor de naștere era importantă pentru „întocmirea unui horoscop” bazat pe „știința mistică a astrologiei”. Cartea mai preciza că, „potrivit folclorului, lumânările aprinse cu ocazia zilei de naștere aveau puteri magice în împlinirea dorințelor”.
  Biblia însă condamnă magia, divinația, spiritismul sau „lucrurile asemănătoare acestora” (Deuteronomul 18:14; Galateni 5:19-21). De fapt, un motiv pentru care Dumnezeu a condamnat anticul oraș Babilon a fost acela că locuitorii lui practicau astrologia, o formă de divinație (Isaia 47:11-15). Martorii lui Iehova nu sunt preocupați de originile fiecărui obicei. Totuși, când Scripturile oferă îndrumări clare, noi nu le ignorăm.
 2. Primii creștini nu au sărbătorit zilele de naștere. Conform lucrării The World Book Encyclopedia, „ei considerau aniversarea zilei de naștere un obicei păgân”. Biblia arată că apostolii și cei care au fost învățați direct de Isus au stabilit un model pe care toți creștinii trebuie să-l urmeze (2 Tesaloniceni 3:6).
 3. Singura comemorare pe care creștinii trebuie să o țină este legată nu de ziua nașterii, ci de ziua morții, cea a lui Isus (Luca 22:17-20). Acest lucru nu ne surprinde întrucât Biblia spune că „mai mult face… ziua morții decât ziua nașterii” (Eclesiastul 7:1). La sfârșitul vieții sale pământești, Isus și-a făcut un nume bun la Dumnezeu, ziua morții sale devenind astfel mai importantă decât ziua nașterii (Evrei 1:4).
 4. Biblia nu face nicio referire la vreun slujitor al lui Dumnezeu care să-și fi aniversat ziua de naștere. Nu e nicidecum o scăpare, deoarece în paginile ei sunt consemnate două aniversări ale zilei de naștere, sărbătoriții nefiind slujitori ai lui Dumnezeu. Ambele evenimente sunt prezentate într-o lumină negativă (Geneza 40:20-22; Marcu 6:21-29).

De ce Martorii lui Iehova nu sărbătoresc Crăciunul?

 • Isus a poruncit să-i comemorăm moartea, nu să-i serbăm ziua de naștere. (Luca 22:19, 20)
 • Apostolii lui Isus și creștinii din secolul I n-au ținut Crăciunul. Într-o enciclopedie se spune că sărbătoarea Nașterii Domnului a fost instituită după anul 243 [e.n.]”, la mai bine de un secol de la moartea ultimului apostol, conform New Catholic Encyclopedia.
 • Nu există dovezi care să ateste că Isus s-a născut în 25 decembrie. Data nașterii sale nu este menționată în Biblie.
 • Dumnezeu nu aprobă Crăciunul deoarece această sărbătoare are la origine obiceiuri și ritualuri păgâne. (2 Corinteni 6:17)

De ce adoptați o poziție diferită?
Mulți oameni sărbătoresc Crăciunul deși știu că această sărbătoare are origini păgâne și nu este bazată pe Biblie. Ei ar putea întreba: De ce ar trebui să adopt o poziție diferită de a marii majorități? Biblia ne îndeamnă să ne folosim „puterea rațiunii” pentru a lua decizii. (Romani 12:1, 2) Ea ne învață să prețuim adevărul. (Ioan 4:23, 24) Prin urmare, deși nu ne este indiferent cum ne privesc alții, suntem hotărâți să respectăm principiile biblice chiar dacă acest lucru înseamnă să adoptăm o poziție diferită de a celorlalți. Deși alegem să nu sărbătorim Crăciunul, noi respectăm dreptul fiecăruia de a hotărî în această privință. În plus, nu ne impunem punctul de vedere când alții aleg să țină această sărbătoare.

De ce Martorii lui Iehova nu sărbătoresc Paștele?

 • Sărbătoarea de Paște din prezent nu se bazează pe Biblie.
 • Isus ne-a poruncit să-i comemorăm moartea, nu învierea. Prin urmare, noi celebrăm Comemorarea morții lui Isus în fiecare an, în ziua care corespunde datei morții sale din calendarul biblic (Luca 22:19, 20).
 • Întrucât obiceiurile de Paște au la bază ritualuri antice ale fertilității, sărbătoarea Paștelui nu este aprobată de Dumnezeu. El ne cere să-i acordăm „devoțiune exclusivă“. De aceea, practicarea unor obiceiuri pe care el le dezaprobă este o ofensă la adresa lui (Exodul 20:5; 1 Regi 18:21).

Decizia noastră de a nu sărbători Paștele se bazează în totalitate pe Biblie. Ea ne îndeamnă să ne folosim „înțelepciunea practică și capacitatea de gândire“, nu să urmăm tradiții omenești (Proverbele 3:21; Matei 15:3). Noi le împărtășim altora convingerile noastre cu privire la Paște când ni se pun întrebări referitor la acest subiect, dar respectăm dreptul fiecăruia de a decide ce va face în această privință (1 Petru 3:15).

About Ștefan-Mihai MOGA

My professional background includes knowledge of analyst programmer for Microsoft Visual C++, Microsoft Visual C#, Microsoft Visual Basic, Sun Java, assembly for Intel 80x86 microprocessors, assembly for PIC microcontrollers (produced by Microchip Inc.), relational databases (MySQL, Oracle, SQL Server), concurrent version systems, bug tracking systems, web design (HTML5, CSS3, XML, PHP/MySQL, JavaScript).

Add your comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.